Odkazy

Zde najdete odkazy na filmy, texty, přednášky, užitečné informace…

Léčba rakoviny zevnitř – poměrně dlouhý dokumet nabízející alternativní pohled na léčbu rakoviny. Mapuje historický vývoj i současné metody léčby.

Tlustí, nemocní a téměř mrtví – dokument o léčbě šťávovým půstem

Thrive (rozkvět)

Thrive – 1. část

Thrive – 2. část

přednáška Gary Yourofsky – přednáška z r. 2010 o právech zvířat a veganství

Nádherná zelená – francouzský film pro potěšení na duši i zamyšlení se nad tím, jak a kde žijeme (s českými titulky)

Potraviny a.s. – dokumet o velkovýrobě potravin, popisuje cestu potravin z polí a stájí ke spotřebiteli, zároveň zkoumá ekonomický řetězec, následky zdánlivě levného jídla … v češtině